Učinkovito upravljanje časa in povečanje produktivnosti

Piše:
Barbara Meglen
Barbara Meglen
Udeleženka 5. generacije programa BusinessClass

V petek 2. februarja, smo se dobili na Big Bangu, kjer smo spoznali podjetje, njihovo vizijo in vrednote. Temu pa je sledilo predavanje Blaža Kosa, ki nas je poučil o učinkovitem upravljanju s časom, predvsem pa o tem kako svojo produktivnost kar najbolje izkoristiti.

Blaž Kos je vsestranski poslovno-strateški svetovalec in prvo ime slovenskega start up sveta. Najbolj pa je iskan v poslovnem svetu, ker je odličen performer in zna dostaviti obljubljene zadeve.

Blaž Kos
BusinessClass

Povečanje produktivnosti

V današnjem hitrem tempu na delovnem mestu, je naš karierni razvoj odvisen od našega potenciala tako imenovanih hard core skills in soft skills ter tega v kateri industriji se nahajamo. Prav tako ja za naš uspeh pomembno tudi razumevanje naših osebnostnih lastnosti in kako lahko z njimi povečamo svojo produktivnost. Če želimo biti v svoji karieri uspešni, moramo biti učinkoviti upravljalci s časom, kar poveča našo produktivnost.

Da bi lažje razumeli, kako lahko izboljšamo svojo produktivnost, lahko analiziramo svojih pet osebnostnih karakteristik in poskušamo ugotoviti, kako nam lahko služijo, da izkoristimo kar največji potencial v poslovnem okolju.

Ekstrovertiranost in introvertiranost

Prva osebnostna karakteristika, je povezana s tem ali smo bolj ekstrovertirani ali bolj introvertirani po naravi. Osebe, ki so bolj ekstrovertirane se napolnijo z energijo, ko so med ljudmi, introvertirani ljudje pa ravno obratno, ko so sami. Ravnotežje med ekstrovertiranostjo in introvertiranostjo lahko vpliva na način gradnje poslovnih povezav. Ekstrovertirane osebe se odlično znajdejo v socialnih interakcijah, kar jim omogoča lažjo gradnjo omrežja, vendar morajo biti pri tem previdni, da to počnejo z namenom. Pri tem si lahko pomagajo tako, da k temu pristopijo sistematično, na primer z včlanitvijo v združenja in organizacije. Kljub temu pa imajo introvertni edinstveno prednost, saj lahko čas, ki ga ne namenijo druženju (saj tega ne potrebujejo), namenijo preučevanju določenega področja, da postanejo pri tem eksperti.

Vestnost

Vestnost predstavlja dimenzijo osebnosti, kako organizirani, natančni in zanesljivi smo. Vestnost igra ključno vlogo pri ohranjanju visokih standardov dela. Ali gre za natančno načrtovanje ali dosledno spoštovanje rokov, vestni posamezniki izstopajo po zanesljivosti in pozornosti do podrobnosti.

Odpornost do sprememb

Tretja dimenzija osebnostih karakteristik se ukvarja s tem, kako odprti smo za spremembe, kako radi smo radovedni, kreativni in kolikšno želje po učenju imamo. Večinoma imajo osebe, ki so bolj vestne, težavo z odprtostjo do sprememb.  Vendar je ključno vzdrževati ravnovesje med množico idej, ki jih imamo in temu, da jih dosledno izvedemo. Če veste, da ste bolj konservativni, oziroma težko sprejmete spremembe, sprejemajte vsaj nove tehnologije.

Sprejemljivost

Raven asertivnosti in prilagodljivosti v naših interakcijah določa, kako dobro se bomo znašli v poslovnem svetu. Z vzponom po hierarhični lestvici se namreč srečujemo z vedno zahtevnejšimi karakterji, zato je nujno potrebno, da se naučimo prilagajati takim osebam. Kljub temu pa je potrebno obdržati razum, kdaj se je potrebno spustiti v konflikt na v karieri. To je predvsem takrat, ko moramo zaščititi sebe, zagovarjati svoje ideje ali tekmovati.

Nevroticizem

Zadnja dimenzija je nevroticizem, ki se lahko izrazi navzven ali navznoter. Torej ali smo živčni v sebi ali na ljudi okoli sebe. Visoka raven stresa, depresije ali anksioznosti lahko zavira osebno in poklicno rast. Če imamo povečano to dimenzijo človeških karakteristik, moramo  posvetiti več časa zase, pri čemer si lahko pomagamo s športom, meditacijo ali kognitivnimi vajami.

Učinkovito upravljanje s časom

BusinessClass_ Blaž Kos

Poleg zgoraj naštetih karakteristik je bistvenega pomena tudi to, da znamo kar se da učinkovito upravljati s svojim časom. Pri tem obstaja na tisoče različnih sistemov in tudi aplikacij. Kljub temu predlagamo nekaj osnovnih nasvetov.

  1. Prioritizirajte ključne naloge in odrezujte nepotrebne dejavnosti.
  2. Uvedite proaktivni pristop k upravljanju časa, razlikujte med reaktivnimi in proaktivnimi nalogami.
  3. Kreirajte časovne bloke za fokusirano delo brez prekinitev.
  4. Premagajte tehnološke motilce (e-mail, spletne novice, socialna omrežja in drugi motilci).
  5. Uredite e-pošto: Uporabljajte predloge, umetno inteligenco, in omejite nepotrebno komunikacijo.

V zaključku lahko rečemo, da lahko s strateškim pristopom k osebnostnim lastnostim, poslovnim odnosom in produktivnosti bistveno vplivamo na uspeh v poslovnem svetu. S poznavanjem in optimizacijo teh faktorjev lahko kultiviramo izpolnjujočo in uspešno kariero